Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2022-10-05 北角 公主大廈 8 1 5.000 詳情 最近放盤
  2022-10-05 北角 嘉運大廈 8 D 232 2.680 @11552 詳情 最近放盤
  2022-09-30 北角 健威花園 F座 4 5 507 6.100 @12032 詳情 最近放盤
  2022-09-30 北角 城市花園 第06座 11 F 1017 16.480 @16205 詳情 最近放盤
  2022-09-29 北角 港運城 第01座 23 H 984 14.000 @14228 詳情 最近放盤
  2022-09-29 北角 維港頌 第08座 20 B 42.000 詳情 最近放盤
  2022-09-29 北角 城市花園 第02座 10 D 883 11.000 @12458 詳情 最近放盤
  2022-09-29 北角 景愉居 18 B 1539 21.000 @13645 詳情 最近放盤
  2022-09-29 北角 柏蔚山 第01座 29 B 39.900 詳情 最近放盤
  2022-09-28 北角 明園 第01期 16 27 10.500 詳情 最近放盤
  2022-09-28 北角 清華大廈 12 B 604 5.600 @9272 詳情 最近放盤
  2022-09-27 北角 富澤花園 富嘉閣 30 B 802 10.500 @13092 詳情 最近放盤
  2022-09-26 北角 木蘭苑 25 D 540 6.550 @12130 詳情 最近放盤
  2022-09-26 北角 健威花園 B座 11 5 507 6.650 @13116 詳情 最近放盤
  2022-09-26 北角 港運城 第01座 23 H 984 14.000 @14228 詳情 最近放盤
  2022-09-23 北角 北角大廈 11 B 7.900 詳情 最近放盤
  2022-09-23 北角 健威花園 F座 14 8 507 6.580 @12978 詳情 最近放盤
  2022-09-23 北角 寶榮大廈 19 B 524 5.300 @10115 詳情 最近放盤
  2022-09-22 北角 兆寶大廈 20 C 277 3.750 @13538 詳情 最近放盤
  2022-09-22 北角 耀星華庭 19 B 518 2.000 @3861 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Elegant Property Agency Limited. All Right Reserved.