Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2024-07-22 北角 新都城大廈 D座 (38-49室) 18 41 517 4.120 @7969 詳情 最近放盤
  2024-07-22 北角 兆華大廈 1 C 350 3.800 @10857 詳情 最近放盤
  2024-07-22 北角 港運城 第02座 10 C 781 8.230 @10538 詳情 最近放盤
  2024-07-22 北角 北角中心大廈 B座 15 2 738 6.080 @8238 詳情 最近放盤
  2024-07-22 北角 佳景大廈 14 3 6.800 詳情 最近放盤
  2024-07-22 北角 富家閣 6 B 551 5.430 @9855 詳情 最近放盤
  2024-07-19 北角 威德閣 27 B 437 5.526 @12645 詳情 最近放盤
  2024-07-19 北角 五洲大廈 14 I2 3.000 詳情 最近放盤
  2024-07-18 北角 柏蔚山 第03座 35 G 18.950 詳情 最近放盤
  2024-07-18 北角 嘉富大廈 7 C 301 3.050 @10133 詳情 最近放盤
  2024-07-18 北角 富雅花園 第05座 金桂閣 3 C 584 4.280 @7329 詳情 最近放盤
  2024-07-18 北角 啟協大廈 9 A 482 3.600 @7469 詳情 最近放盤
  2024-07-18 北角 仁德大廈 12 M 2.400 詳情 最近放盤
  2024-07-17 北角 北角中心大廈 A座 7 3 738 6.000 @8130 詳情 最近放盤
  2024-07-17 北角 維景花園 A座 14 4 6.200 詳情 最近放盤
  2024-07-16 北角 寶榮大廈 21 C 524 5.200 @9924 詳情 最近放盤
  2024-07-16 北角 明園 第02期 19 66 548 5.350 @9763 詳情 最近放盤
  2024-07-16 北角 和富中心 第05座 1 D 886 10.750 @12133 詳情 最近放盤
  2024-07-16 北角 君譽峰 3 N 4.800 詳情 最近放盤
  2024-07-15 北角 北角中心大廈 A座 24 2 738 6.200 @8401 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Elegant Property Agency Limited. All Right Reserved.