Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2023-06-05 北角 中天樓 1 20 6.900 詳情 最近放盤
  2023-06-05 北角 海峰園 崇峰閣 10 B 723 9.200 @12725 詳情 最近放盤
  2023-06-05 北角 興漢大廈 13 A 549 7.000 @12750 詳情 最近放盤
  2023-06-05 北角 百福花園 景福閣 A座 9 D 700 7.200 @10286 詳情 最近放盤
  2023-06-05 北角 柏傲山 第06座 25 B 41.100 詳情 最近放盤
  2023-06-05 北角 海峰園 高峰閣 18 F 903 19.980 @22126 詳情 最近放盤
  2023-06-05 北角 珠璣大廈 8 A 580 5.380 @9276 詳情 最近放盤
  2023-06-02 北角 景興閣 9 C 531 5.950 @11205 詳情 最近放盤
  2023-06-02 北角 康明苑 29 B 1682 17.000 @10107 詳情 最近放盤
  2023-06-02 北角 柏蔚山 第03座 23 E 21.000 詳情 最近放盤
  2023-06-02 北角 公主大廈 6 1 4.500 詳情 最近放盤
  2023-06-02 北角 樂嘉中心 第02座 18 D 890 4.650 @5225 詳情 最近放盤
  2023-06-02 北角 高發大廈 8 C 613 5.000 @8157 詳情 最近放盤
  2023-06-02 北角 城市花園 第10座 9 D 1246 16.500 @13242 詳情 最近放盤
  2023-06-02 北角 富豐樓 5 B 詳情 最近放盤
  2023-06-01 北角 新都城大廈 C座 (24-37室) 23 26 4.350 詳情 最近放盤
  2023-06-01 北角 百福大廈 10 116 4.200 詳情 最近放盤
  2023-06-01 北角 百福花園 百利閣 F座 2 E 700 6.280 @8971 詳情 最近放盤
  2023-06-01 北角 富澤花園 富慧閣 13 B 832 11.800 @14183 詳情 最近放盤
  2023-06-01 北角 富澤花園 富慧閣 13 B 832 11.800 @14183 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Elegant Property Agency Limited. All Right Reserved.