Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2020-05-25 北角 楓林花園 第02期 18 D 745 9.500 @12752 詳情 最近放盤
  2020-05-25 北角 福園 13 A 6.900 詳情 最近放盤
  2020-05-25 北角 健威花園 A座 14 8 507 7.560 @14911 詳情 最近放盤
  2020-05-25 北角 維峰浚匯 8 G 7.242 詳情 最近放盤
  2020-05-25 北角 耀星華庭 11 A 529 7.200 @13611 詳情 最近放盤
  2020-05-25 北角 僑興大廈 13 A2 8.200 詳情 最近放盤
  2020-05-25 北角 明園 第02期 18 30 711 8.000 @11252 詳情 最近放盤
  2020-05-25 北角 富家閣 4 D 803 9.750 @12142 詳情 最近放盤
  2020-05-22 北角 電氣道133-139號 12 C 10.300 詳情 最近放盤
  2020-05-22 北角 華凱大廈 B座 6 2 865 8.720 @10081 詳情 最近放盤
  2020-05-22 北角 電氣道133-139號 12 C 10.300 詳情 最近放盤
  2020-05-22 北角 楓林花園 第02期 14 D 745 9.380 @12591 詳情 最近放盤
  2020-05-22 北角 啟協大廈 4 A 482 5.330 @11058 詳情 最近放盤
  2020-05-22 北角 楓林花園 第02期 18 D 745 9.500 @12752 詳情 最近放盤
  2020-05-22 北角 威德閣 10 B 429 6.040 @14079 詳情 最近放盤
  2020-05-22 北角 城市花園 第06座 3 D 1315 15.500 @11787 詳情 最近放盤
  2020-05-22 北角 丹拿花園 第05座 17 F 633 9.920 @15671 詳情 最近放盤
  2020-05-22 北角 城市花園 第05座 17 C 15.350 詳情 最近放盤
  2020-05-22 北角 君譽峰 17 D 5.692 詳情 最近放盤
  2020-05-22 北角 健威花園 A座 12 6 514 7.060 @13735 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Elegant Property Agency Limited. All Right Reserved.