Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2020-02-25 北角 和富中心 第05座 13 A 952 1.860 @1954 詳情 最近放盤
  2020-02-25 北角 富雅花園 第02座 金柏閣 22 F 532 7.350 @13816 詳情 最近放盤
  2020-02-25 北角 莊士維港軒 6 B 494 7.080 @14332 詳情 最近放盤
  2020-02-25 北角 康威大廈 10 B 400 5.000 @12500 詳情 最近放盤
  2020-02-25 北角 城市花園 第03座 6 B 896 12.680 @14152 詳情 最近放盤
  2020-02-24 北角 維景花園 A座 9 7 7.330 詳情 最近放盤
  2020-02-24 北角 高發大廈 3 C 7.400 詳情 最近放盤
  2020-02-24 北角 宏華閣 13 B 440 5.290 @12023 詳情 最近放盤
  2020-02-21 北角 康福台2號 11 C 876 15.480 @17671 詳情 最近放盤
  2020-02-21 北角 康福台2號 11 C 876 15.480 @17671 詳情 最近放盤
  2020-02-21 北角 和富中心 第16座 25 B 951 16.238 @17075 詳情 最近放盤
  2020-02-20 北角 港運城 第03座 18 G 996 14.380 @14438 詳情 最近放盤
  2020-02-20 北角 海都洋樓 25 B 10.000 詳情 最近放盤
  2020-02-19 北角 君譽峰 21 D 5.996 詳情 最近放盤
  2020-02-19 北角 君悅華庭 7 B 1030 11.200 @10874 詳情 最近放盤
  2020-02-19 北角 富澤花園 富威閣 21 D 738 12.000 @16260 詳情 最近放盤
  2020-02-18 北角 康澤花園 C座 33 5 557 8.500 @15260 詳情 最近放盤
  2020-02-18 北角 宏華閣 16 B 440 5.700 @12955 詳情 最近放盤
  2020-02-18 北角 景文樓 10 A 7.410 詳情 最近放盤
  2020-02-18 北角 利園大廈 12 F 4.750 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Elegant Property Agency Limited. All Right Reserved.