Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2020-07-10 北角 丹拿花園 第05座 26 H 615 9.700 @15772 詳情 最近放盤
  2020-07-10 北角 豪廷峰 第01座 30 B 1133 19.330 @17061 詳情 最近放盤
  2020-07-10 北角 維多利中心 第01座 24 E 530 8.900 @16792 詳情 最近放盤
  2020-07-10 北角 豪廷峰 第01座 30 B 1133 19.330 @17061 詳情 最近放盤
  2020-07-09 北角 柏蔚山 第02座 30 F 40.481 詳情 最近放盤
  2020-07-09 北角 國賓大廈 23 A 445 6.528 @14670 詳情 最近放盤
  2020-07-09 北角 康澤花園 D座 21 6 760 9.520 @12526 詳情 最近放盤
  2020-07-09 北角 楓林花園 第01期 22 B 777 10.550 @13578 詳情 最近放盤
  2020-07-09 北角 嘉興大廈 19 D 358 4.930 @13771 詳情 最近放盤
  2020-07-09 北角 佳景大廈 5 2 605 8.000 @13223 詳情 最近放盤
  2020-07-09 北角 建華花園 20 B 556 7.250 @13040 詳情 最近放盤
  2020-07-08 北角 明園 第02期 3 44 711 8.350 @11744 詳情 最近放盤
  2020-07-08 北角 嘉運大廈 6 A 308 3.900 @12662 詳情 最近放盤
  2020-07-08 北角 富景閣 21 D 675 8.190 @12133 詳情 最近放盤
  2020-07-08 北角 新都城大廈 B座 (17-23室) 17 17 7.000 詳情 最近放盤
  2020-07-08 北角 柏蔚山 第02座 30 G 45.106 詳情 最近放盤
  2020-07-08 北角 柏景台 第01座 22 E 1210 20.100 @16612 詳情 最近放盤
  2020-07-07 北角 怡昇洋樓 13 B 500 6.330 @12660 詳情 最近放盤
  2020-07-07 北角 尚譽 28 D 4.380 詳情 最近放盤
  2020-07-07 北角 傲龍軒 26 D 802 13.980 @17431 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Elegant Property Agency Limited. All Right Reserved.