Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2024-03-01 北角 明園 第01期 9 5 7.000 詳情 最近放盤
  2024-03-01 北角 柏景台 第02座 28 C 1112 18.180 @16349 詳情 最近放盤
  2024-02-29 北角 柏傲山 第03座 28 D 14.500 詳情 最近放盤
  2024-02-29 北角 莊士維港軒 17 A 494 5.380 @10891 詳情 最近放盤
  2024-02-29 北角 楓林花園 第03期 21 A 5.000 詳情 最近放盤
  2024-02-29 北角 丹拿花園 第02座 18 G 1016 10.000 @9843 詳情 最近放盤
  2024-02-28 北角 嘉樂園 12 A 540 5.230 @9685 詳情 最近放盤
  2024-02-28 北角 城市花園 第09座 6 C 655 8.020 @12244 詳情 最近放盤
  2024-02-28 北角 富利來大廈 A座 14 1 314 2.850 @9076 詳情 最近放盤
  2024-02-28 北角 柏蔚山 第03座 31 H 18.000 詳情 最近放盤
  2024-02-27 北角 曉峰 33 C 901 13.000 @14428 詳情 最近放盤
  2024-02-27 北角 城市花園 第09座 13 A 1150 13.880 @12070 詳情 最近放盤
  2024-02-27 北角 城市花園 第07座 14 A 1150 13.380 @11635 詳情 最近放盤
  2024-02-27 北角 僑冠大廈 A座 15 6 3.000 詳情 最近放盤
  2024-02-27 北角 曉峰 33 C 901 13.000 @14428 詳情 最近放盤
  2024-02-27 北角 啟禮閣 19 C 466 2.000 @4292 詳情 最近放盤
  2024-02-26 北角 兆華大廈 14 D 350 3.750 @10714 詳情 最近放盤
  2024-02-26 北角 利都樓 18 A 4.050 詳情 最近放盤
  2024-02-26 北角 明園 第02期 9 30 737 6.800 @9227 詳情 最近放盤
  2024-02-26 北角 莊士維港軒 17 A 494 5.380 @10891 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Elegant Property Agency Limited. All Right Reserved.