Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2022-06-23 北角 維景花園 A座 1 3 7.250 詳情 最近放盤
  2022-06-23 北角 嘉威大廈 B座 25 1 360 5.500 @15278 詳情 最近放盤
  2022-06-23 北角 海城洋樓 13 A 8.400 詳情 最近放盤
  2022-06-22 北角 和富中心 第01座 5 D 963 15.450 @16044 詳情 最近放盤
  2022-06-22 北角 康澤花園 B座 7 3 572 7.200 @12587 詳情 最近放盤
  2022-06-22 北角 富雅花園 第01座 金松閣 6 A 530 6.850 @12925 詳情 最近放盤
  2022-06-22 北角 富澤花園 富嘉閣 18 B 802 11.280 @14065 詳情 最近放盤
  2022-06-22 北角 富雅花園 第01座 金松閣 14 F 532 7.180 @13496 詳情 最近放盤
  2022-06-22 北角 光超台 B座 13 5 668 9.000 @13473 詳情 最近放盤
  2022-06-22 北角 高發大廈 20 A 613 6.200 @10114 詳情 最近放盤
  2022-06-22 北角 和富中心 第02座 20 D 951 15.800 @16614 詳情 最近放盤
  2022-06-21 北角 順利大廈 1 A 580 4.600 @7931 詳情 最近放盤
  2022-06-21 北角 健威花園 D座 25 8 507 7.467 @14728 詳情 最近放盤
  2022-06-21 北角 宇宙閣 第02座 15 A2 923 9.500 @10293 詳情 最近放盤
  2022-06-21 北角 維多利大廈 12 A 34.000 詳情 最近放盤
  2022-06-21 北角 城市花園 第06座 10 B 1010 15.000 @14851 詳情 最近放盤
  2022-06-20 北角 青雲大廈 7 B 660 5.800 @8788 詳情 最近放盤
  2022-06-20 北角 亞洲大廈 12 C 1.500 詳情 最近放盤
  2022-06-20 北角 渣華道98號 11 C 477 7.880 @16520 詳情 最近放盤
  2022-06-20 北角 嘉信大廈 A座 30 2 440 6.068 @13791 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Elegant Property Agency Limited. All Right Reserved.