Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2019-07-05 住宅 北角 百福花園 康福閣 J座 720 597 24000 C011939 詳情
  2019-05-27 住宅 北角 健威花園 514 456 7.800 C020974 詳情 按揭計算
  2019-05-26 住宅 北角 丹拿花園 815 674 13.800 C000791 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Elegant Property Agency Limited. All Right Reserved.